Provisional Lexicon

Provisional lexicon for Kousseri Kotoko (ngwɨsɨr)

Share