Kɨsey dɑ lo sɨ fte nɡɨdɨ ɑ bol dɨ ɑshiri ho

Partager